Kiedy przysługuje

Kiedy występuje roszczenie

Klient spłacił kredyt/pożyczkę przed terminem w wyniku:

  • konsolidacji
  • spłaty gotówkowej
  • dobrania nowego kredytu z jednoczesną spłatą starego