Dokumenty

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności będziemy potrzebowali poniższe dokumenty:

1) umowa kredytu, który został spłacony przed terminem zapadalności

2) umowa kredytu konsolidacyjnego spłacającego pierwszą umowę/ zaświadczenie o całkowitej
spłacie / raport BIK