Home

Klientom, którzy zaciągnęli kredyty/pożyczki konsumenckie po 2011 roku, a były one obciążone prowizją/opłatą przygotowawczą za ich udzielenie – należy się zwrot proporcjonalnej części prowizji za niewykorzystany okres.

Klient może zlecić kancelariom prawnym reprezentowanie go przed bankiem i docelowo przed sądem za rozliczeniem prowizyjnym, jednakże takie sprawy trwają długo i na dzień dzisiejszy nie zawsze kończą się sukcesem.

Ponadto w przypadku przegranej sprawy Klient nie może już dochodzić swoich praw.

My proponujemy Państwu odkupienie wierzytelności, które wynikają ze zwrotów prowizji/opłat przygotowawczych pobranych przez banki przy udzieleniu kredytu.

Jak to działa

Jak to działa?

Odkupienie sprawy to najszybszy sposób finansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci sprzedając swoje wierzytelności mogą szybko i skutecznie uzyskać środki finansowe.

Zapewniamy szybką weryfikacje zleconej do sprzedaży wierzytelności.

Propozycja warunków i kwoty ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami opisującymi daną sprawę. Zgłoszenie długu do sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami i  nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy.

Proces skupu wierzytelności finalizujemy na podstawie umowy cesji. Klient zbywa prawa i obowiązki do roszczenia i otrzymuje wcześniej umówioną kwotę.

Średnio (jeśli Klient współpracuje ) otrzymuje przelew do 14 dni od momentu pierwszego kontaktu.
Bierzemy na siebie całe ryzyko a Klient cieszy się  z otrzymanej szybko gotówki.

Kiedy przysługuje

Kiedy występuje roszczenie

Klient spłacił kredyt/pożyczkę przed terminem w wyniku:

  • konsolidacji
  • spłaty gotówkowej
  • dobrania nowego kredytu z jednoczesną spłatą starego

Dokumenty

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności będziemy potrzebowali poniższe dokumenty:

1) umowa kredytu, który został spłacony przed terminem zapadalności

2) umowa kredytu konsolidacyjnego spłacającego pierwszą umowę/ zaświadczenie o całkowitej
spłacie / raport BIK

Kontakt

Proszę o kontakt w sprawie wierzytelności:

Imię i nazwisko (opcjonalnie)

Adres email (wymagane)

telefon (wymagane)