100% udziałów

w spółce, która jest podmiotem ubezpieczającym grupę 2000 indywidualnych klientów - ubezpieczonych.

Każdy ubezpieczony wpłaca co miesiąc składkę na konto spółki.
Spółka administruje i rozlicza się ze składek z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Miesięczny obrót - 105.000 zł
Prowizja 20%.

Biznes całkowicie internetowy (strona www, atrakcyjna domena, serwis, rozliczenia z Towarzystwami, rozliczenia klientów i inne)

Przekażę również Know how, wypracowane w ciągu 12 lat działalności, w tym dostęp do systemu internetowego generującego stały przyrost nowych klientów.

Biznes obecnie przynosi miesięczny przychód nie mniejszy niż 21.000 zł.

Koszty działalności - w tym promocja internetowa - 2.000 zł

Zysk brutto minimum 19.000 miesięcznie

Kontakt